Tuesday, May 1, 2012

JLC Master CalendarJLC Master Calendar เป็นตัวที่รวม features ของ Master Moon ตัวเก่ากับ Master Reserve de Marche เอาไว้ในเรือนเดียว มีครบเกือบทุกฟังก์ชั่นครับทั้งวันที่,วัน,เดือน,power reserve, moonphase และรุ่นนี้ได้รับการทดสอบ 1000 hr. ก่อนที่จะถูกส่งออกจากโรงงานด้วยครับ ขนาด 40 mm รวมเม็ดมะยม เป็นนาฬิกาที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการนาฬิกาใส่แล้วดูดี และชื่นชอบ JLC จริงๆ ครับ

No comments:

Post a Comment